logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Nye boliger med trafikksikre skoleveier

Barna kan være ganske uvitende om hvilke farer de utsetter seg for på en trafikkfarlig skolevei. I hverdagen er det gjerne mor og far som bekymrer seg mest, og vi hører historier om foreldre som engster seg for barnas utrygge skolevei.

Det sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kristin Eli Strømme som til daglig jobber med problematikken rundt trygge skoleveier.

- Det er viktig at vi tilrettelegger fysiske anlegg som er trafikksikre. Det handler om alt fra gang -og sykkelveier, fortau, opphøyde gangfelt, god belysning, underganger, lysregulering til egne droppsoner, og ikke minst, at fartsgrensene langs skoleveiene er lavest mulig, sier Strømme.

Jo mer regulert slike veier er, desto tryggere er det for barna, forklarer Strømme og understreker at det skjer mye positivt på denne fronten.

- I nye boligprosjekter og ved bygging av nye skoler så ser vi at nevnte tiltak i økende grad implementeres i reguleringsplanene. Dette vil vi nok få se mer av i årene som kommer, heldigvis, sier hun. 

161133908

Block Watne: fokus på barnas sikkerhet

- I Block Watne har vi fokus på barnas sikkerhet når vi utvikler boligprosjekter. Det handler om alt fra lekeplasser, belysning, trafikksikre internveier og trygge fellesområder. Når nye utbyggingsprosjekter kobles på den eksisterende infrastrukturen, ser vi at våre prosjekter har kommet langt i trafikksikkerhets-tankegangen, sier Bjørnar Tretterud, Salgs- og markedssjef i Block Watne. 

De voksne har ansvaret

Gode fysiske sikkerhets-foranstaltninger er likevel alene ikke nok til å sikre barna våre.

-Det handler minst like mye om opplæring og videreformidling av gode holdninger. Barn er barn, de er impulsive og lekne og har i liten grad utviklet god risikoforståelse for å tolke og vurdere de ulike farene de møter i hverdagen. Barn må lære seg god trafikkultur, og det er vi voksne som må ta hovedansvaret for denne opplæringen. Vi er rollemodellene, det er vi som videreformidler holdningene og det vi gjør og sier betyr mye for barnas utvikling, sier Strømme.

Trafikksikkerhet
Kristin Eli Strømme
Trafikksikkerhet
Bilfritt på Vardefjellet

Hjertesone - en god start på dagen

I forbindelse med at Trygg Trafikk ønsker mer fokus på opplæring og mestring, har de sammen med en rekke andre organisasjoner og offentlige aktører, startet prosjektet «Hjertesone» der målet er at skoleveien skal bli en god start på dagen for barn og unge.

- I Hjertesone oppfordrer vi folk til å bruke bilen minst mulig i skolens umiddelbare nærhet. For selv om noen har gode grunner, så bør de ikke kjøre helt til skoleporten. Barna som sykler eller går utsettes for risiko når det er mye biltrafikk, og det er de voksne som må ta ansvar for denne situasjonen der trygghet for barna er den viktigste oppgaven, avslutter opplæringssjefen, Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Andre tips til en sikker skolevei fra Trygg Trafikk:

  • Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.
  • Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.
  • Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre.
  • Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, desto flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.
  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!