logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Slik bidrar vi i den nasjonale dugnaden - COVID 19

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS Block Watne skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift.

Slik bidrar vi i den nasjonale dugnaden

Vi har satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere, og ansatte fra smitte. Vi jobber samtidig aktivt for å bygge og selge boliger, samt overlevere boliger til kunder som avtalt.

OBOS Block Watne følger alle anbefalinger i henhold til FHI og helsedirektoratets retningslinjer. De fleste av våre funksjonærer har hjemmekontor, vi bruker digitale plattformer med skype/teams og video til møter. På våre byggeplasser har vi innført sjekklister for renhold og smittevernsansvarlige. Fysisk kontakt unngås og fellesvisninger for interessenter og kunder gjennomføres i denne perioden ihht til myndighetenes krav. 

På byggeplassen

Bygging av nye boliger skjer på byggeplassen og her er driften tilnærmet normal de aller fleste steder. Vi tar HMS på  største alvor i Block Watne og tar selvsagt forhåndsregler for våre ansatte. Det er opprettet sjekklister for renhold og hver byggeplass har smittevernsansvarlige. Vi bruker all kompetanse, fleksibilitet og samarbeidsevne vi har for å håndtere de utfordringer våre egne tiltak og myndighetenes pålegg medfører slik at vi kan ivareta våre medarbeidere.

Visning av våre boligprosjekter

Våre ansatte møter deg med et smil om munnen og uten å håndhilse. Vi sikrer også at det er god avstand mellom alle involverte. Du hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre salgskonsulenter,  kontaktinformasjonen finner du på de ulike prosjektsidene

Kundemøter (kontrakt/bestilling/ettårsbefaring etc)

Det viktigste for oss er å ta vare på våre kunder, og vi tilrettelegger derfor for trygge møter med så lav smitterisiko som mulig. Så skal du i bestillingsmøte, kontraktsmøte, overtakelsesmøte, eller ettårsbefaring, sikrer vi god avstand mellom alle involverte.

Våre kontorer

Våre kontorer er åpne, men vi henstiller til interessenter, kunder og samarbeidspartnere som har behov for å snakke med oss ved personlig besøk, ikke å gjøre dette uten å ha en avtale på forhånd.

Personer som er omfattet av myndighetenes karantenebestemmelser vil ikke kunne avtale personlig oppmøte, men vi vil så langt som mulig forsøke å gi den nødvendige hjelp via telefon, videomøte eller lignende.

Vi må holde Norge i gang

OBOS Block Watne er opptatt av å opprettholde mest mulig av vår aktivitet. Tusenvis av mennesker og hundrevis av andre bedrifter er avhengig av at våre byggeprosjekter ikke stopper opp, at regninger og felleskostnader blir betalt i tide, nødvendig vedlikehold blir gjennomført og at lånesøknader innvilges med mer.

Våre ansatte er alle på jobb for å bidra til dette selv om mange nå på grunn av myndighetenes anbefalinger har hjemmekontor eller har organisert sin arbeidshverdag på en annen måte.

Som kunde, interessent og samarbeidspartner skal du fortsatt kunne stole på at vi gjør vårt beste for å holde hjulene i gang og for å yte god kundeservice.

Oslo, 20. mars 2020

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!