logo
logo
Søk i Blockwatne.no

På flyttefot? Dette skal til for å trives!

Lurer du på hva som skal til for å trives der du bor eller dit du skal flytte? Block Watne har forsøkt å finne svaret på nettopp det.

I en landsomfattende undersøkelse gjennomført i august 2016 knyttet til trivselsfaktorer der du bor og valg av nytt bosted, ba Block Watne respondentene rangere de viktigste årsakene for å kunne trives. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet

Du har trolig hørt meglerne snakke om beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet når de skal nevne de tre viktigste tingene man skal se etter når man kjøper bolig. Og undersøkelsen bekrefter langt på vei at dette er riktig.

- Beliggenhet er selve hovedutgangspunktet for at du skal kunne trives i hverdagen. Men hva som er bra beliggenhet varierer selvsagt etter den enkeltes subjektive oppfatninger. Det kan handle om alt fra at det er urbant eller landlig, øst eller vest, eller slike ting som nærhet til handel, gode solforhold, utsikt og avstand til jobb, skole eller barnehage, forklarer Kirandip Kaur, markedskonsulent i Block Watne.

På flyttefot? Dette skal til for å trives!
Godt naboskap
På flyttefot? Dette skal til for å trives!
Sosiale møteplasser

Gode nabolag og tilrettelagte uteområder

I forlengelsen av dette, så man også på hvilke faktorer som er med på å definere god eller dårlig beliggenhet. Der viser det seg at godt naboskap er en av de viktigste faktorene for å fremme trivsel i hverdagen og for å redusere kimen til konflikter. I dette ligger også elementer som trafikksikkerhet og trygg skolevei.

- Gode nabolag med mulighet for sosial omgang fremmer trivsel og reduserer konflikter. Å legge til rette for gode sosiale møteplasser i utbyggingsprosjektene er derfor et sentralt element i hvordan vi utformer uteområdene i våre utbyggingsprosjekter, forklarer hun.   

Det skal være sol, utsikt og nært alt

Kanskje ikke veldig overraskende, men sol og god utsikt rangeres også som svært viktig for trivselen. Også nærhet til handel og service scorer høyt for valg av nytt bosted.

Kanskje mer overraskende er det at nærhet til skole og barnehage betydde langt mindre for respondentene, det ble faktisk rangert som det minst viktige elementet av de 18 faktorene undersøkelsen målte.

Overraskende opptatt av planløsningen

- Åpne og lyse flater med store vindu der boligens funksjoner glir over i hverandre er ting folk er svært opptatt av. Folk skal tross alt leve komfortabelt i boligen, med blant annet måltider, sosialisering, TV-titting, og der det å kunne trekke seg tilbake fra hverdagens forpliktelser er faktorer som folk er svært opptatt av. En funksjonell planløsning kan derfor redusere behovet for antall kvadratmeter, og boligens utforming vil for mange være avgjørende for trivselen, sier Kaur. 

På flyttefot? Dette skal til for å trives!

Frykter støy

Støy rundt boligen fra blant annet trafikk og fabrikker i nærmiljøet er noe folk frykter.

- Gunstige støyforhold er noe som verdsettes veldig høyt i et moderne samfunn, der fred og ro og nærheten til naturen er kvaliteter som det er stor etterspørsel av. Vi frykter at biler, trikker, motorveier, jernbane, havner og fabrikker skal ødelegge drømmen om boligen som den rolige rekreasjonsarenaen vi ønsker at den skal være. Dette er en utfordring vi i Block Watne er svært opptatt av når vi bygger nye nabolag, vi må tenke på helheten, på at alle funksjonene folk etterspør, dekkes i utbyggingsprosjektet, avslutter Kirandip Kaur i Block Watne. 

Finn din nye bolig her
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!