Søk i Blockwatne.no

Organisasjonen

Vi bygger omlag 1 000 nye boliger i året. All prosjektutvikling, salg og bygging utføres av egne ansatte. Boligene bygges av våre fast ansatte tømrere – etter en fast anlagt byggeprosess. De arbeider i spesialiserte arbeidslag og bygger hver bolig fra grunnen av, med velprøvde og kostnadseffektive metoder.

Hovedkontoret 

Block Watnes hovedkontor er lokalisert i Vika i Oslo sentrum. Viktigst for deg som boligkjøper er kanskje å vite at her sitter vår tekniske avdeling - arkitekter, sivilarkitekter og -ingeniører – de som utvikler enkeltboliger og boligområder i alle former og størrelser. På denne måten sikrer vi et miljø som utfordrer og utfyller hverandre – og som sikrer at boligen din tilfredsstiller alle regler og forskrifter. Her sitter også alle andre fellesfunksjoner som innkjøp, økonomi og regnskap, marked, personal, IT og teknisk avdeling.

Distriktskontorene

Vår virksomhet drives fra 18 distriktskontorer fra Trøndelag til Agder. Her finner du all nødvendig kompetanse for gjennomføring av prosjektene våre – fra prosjekt- og byggeledelse, til oppføring, salg og kundeoppfølging. Denne desentraliseringen gjør at vi kan tilegne oss og utnytte kunnskap om lokale markedsforhold og boligpreferanser. Viktigst er likevel at våre ansatte får arbeide i sitt lokalmiljø, og skape nærhet til deg som boligkjøper – og til lokale underleverandører.

Distriktssjefen har ansvar for all virksomhet lokalt - fra kjøp av eiendom, prosjektutvikling, salg, bygging og leveranse til det økonomiske resultatet. Slik sikrer vi en slank og effektiv organisasjon med gjennomføringsevne og kort vei til selskapets ledelse.

Her finner du våre distriktskontorer

Boligprosjekter - vårt hovedområde

Omlag 95 prosent av omsetningen vår er knyttet til utvikling av egne boligprosjekter hvor vi står for alle ledd i verdikjeden – kjøp av tomt, utvikling av boligprosjekt, salg, bygging og overlevering til deg som kunde. Prosjektene kan bestå av leiligheter i terrasse eller blokk, rekkehus/tomannsboliger eller eneboliger. Vi legger stor vekt på å skape attraktive boområder utenfor de største pressområdene, og basisen for dette er tomtebanken vår, med ca 16 000 tomter. 

Eneboliger fra Huskatalog 

Block Watne har tilbudt kunder eneboliger fra Huskatalogen i snar 60 år. Nå har vi kommet til et punkt der vi setter Huskatalogen på «pause» en periode, for så å komme sterkere tilbake med nye typer boliger og et bedre utvalg. 

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!