logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Nå er OBOS Block Watne miljøsertifisert

Som en del av OBOS-konsernet tar OBOS Block Watne sitt grønne ansvar på alvor.

Nå er Block Watne miljøsertifisert

Vi har etablert en rekke miljøtiltak over tid for å tilfredsstille målene vi har satt oss. En ny milepæl ble nådd da vi ble miljøsertifisert høsten 2019.

OBOS Block Watne arbeider aktivt for klima og miljø. Som en del av OBOS-konsernet har vi tatt vårt grønne ansvar over tid ved å etablere en rekke miljøtiltak i hele vår verdikjede.

Vi har vært sertifiserte innen ledelsessystemet NS-EN ISO 9001/Kvalitet siden 1994, men nå har vi tatt nye steg også innen bærekraft. Denne høsten ble vi miljøsertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001/Miljø.

– Dette er vi stolte av. Vi har hatt fokus på å være i tråd med norske lovkrav, systemkravene til NS-EN ISO-standardene og aktuelle markedstrender for å kunne være en konkurransedyktig og seriøs boligleverandør. Med dette sertifikatet bekrefter vi og formidler et budskap til både kunder og samfunnet for øvrig om at OBOS Block Watne AS tar ansvar i klima- og miljøsaker, sier John Erling Aarnes, direktør for operativ enhet i OBOS Block Watne.

Hva betyr ISO-14001?

Men hva innebærer egentlig ISO-14001-sertifiseringen? Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Denne viser at bedriften har den beste praksisen for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. Selve sertifiseringen blir utført av en tredjepart, noe som gjør at kunder kan stole på at bedriften reduserer hele verdikjedens miljøbelastning til et minimum. Det var revisjonsfirmaet Nemko AS som sto bak miljøsertifiseringen av OBOS Block Watne.

Denne formen for miljøledelse er generell, noe som betyr at den passer for organisasjoner i alle typer næringer. Sertifiseringen er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO).

Standarden krever at vi kartlegger alle miljøbelastninger i vårt arbeid, og at vi deretter iverksetter tiltak for å utbedre disse. Denne føre-var-politikken går altså lenger enn kun å oppfylle et regelverk, men setter fokus på kontinuerlige forbedringer.

Nå er Block Watne miljøsertifisert

Hva har vi gjort for å oppnå dette?

OBOS Block Watne er genuint opptatt av gode kvalitets- og miljøprestasjoner, og bruker betydelige ressurser hvert eneste år på å heve kvaliteten på det vi gjør.

Vi har utarbeidet en spesifikk kvalitets- og miljøpolicy for hele vår næringsvirksomhet. Dette forteller selskapets eksterne og interne interessenter hvordan vi tar vår del av samfunnsansvaret for at det utvikles bærekraftige boliger med fokus på kvalitet og miljø.

OBOS Block Watne fastsetter årlig kvalitets- og miljømål som selskapet har ambisjoner om å oppnå, og som vår faglige ledelse jobber systematisk mot i forbindelse med den daglige driften. I tillegg har hver avdeling i selskapet anledning til å fastsette egne lokale kvalitets- og miljømål i sine respektive prosjekter. Dette for å kunne være en foretrukken og konkurransedyktig boligleverandør for kundene i de distriktene vi driver næringsvirksomhet.

Vi benytter fagspesifikke digitale systemverktøy og systemdokumenter til anvendelse for bruk og støtte til å dokumentere samsvar med kravene til kvalitet og miljø i forretningsprosessene. Resultatet er at hele verdikjeden kvalitetssikres etter spesifikke krav frem til boligen ferdigstilles.

Hvordan kvalitetssikrer vi arbeidet vårt?

Vi gjennomfører årlig interne systemrevisjoner og eksterne sertifiseringsrevisjoner i flere av selskapets avdelinger. OBOS Block Watne velger ut ulike prosjekter der vi, sammen med en kvalifisert og ekstern uavhengig revisor, gjennomgår kvalitetssikringen som er utført i forbindelse med prosjektene. Denne revisjonen ledes av en ekstern revisor, og gjennomføres sammen med representanter fra selskapets faglige ledelse. I tillegg gjennomfører OBOS Block Watnes toppledelse årlige evalueringer av internkontrollsystemet basert på revisjonsresultatene, og øvrige interne fagspesifikke rapporter.

Denne metoden for ekstern og intern samsvarskontroll har vi i OBOS Block Watne praktisert siden 1994. Dette fører til økt bevissthet omkring helhetlig evaluering og refleksjon over selskapets kvalitets- og miljøprestasjoner, i tillegg til fokus på kontinuerlig forbedring. Dette bidrar også til å redusere selskapets og kundenes risiko, og bidrar til at både tomten og boligen ikke skal være heftet med skjulte uønskede kvalitets- og miljøpåvirkninger.

For deg som kunde av OBOS Block Watne betyr dette i praksis at du bare kan nyte livet i ditt nye hjem. Våre dyktige medarbeidere og leverandører i prosjektene jobber systematisk for å utvikle bærekraftige boliger. 

Kilde:
https://www.dnvgl.no/services/iso-14001-miljoledelse-33649

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!