logo
logo
Søk i Blockwatne.no
Tilbake til prosjektsiden Om prosjektet

Leiligheter i borettslag

Moy Terrasse i Grimstad består av 32 borettslagsleiligheter, fordelt over to byggetrinn. Her ønsker vi å skape et fellesskap som fungerer i praksis. Derfor har vi blant annet lagt inn kvaliteter som selskapslokale, gjesterom, trimrom og hobbyrom, til glede for alle beboerne.

Organisering

Boligprosjektet blir organisert som borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der og du har en eksklusiv rett til å bruke din egen bolig. Det betyr i praksis at du eier din egen bolig, og at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører og bank om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel av fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Se evt. eget informasjonsskriv om dette. Individuell nedbetaling av fellesgjeld kan skje ved innflytting eller seinere, forutsatt at det ikke er besluttet fastrente på lånet. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan skje 2 ganger pr. år med minimum 30.000 kr pr. innbetaling. Det påløper et gebyr til forretningsfører ved nedbetaling på lånet etter innflytting. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Tilbake til prosjektsiden
Til toppen
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!