logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Mor står på kjøkkenet - far måker snø?

Det er 40 år siden likestillingsloven trådte i kraft i Norge. Likevel avslører vår nye undersøkelse at det kjønnsnøytrale hjemmet fortsatt er et godt stykke unna.

Den norske boligbruksundersøkelsen, gjennomført av Prognosesenteret på vegne av Block Watne, gir innsikt i hvordan nordmenn lever innenfor husets fire vegger. Undersøkelsen viser at nordmenn fremdeles foretrekker det mange vil kalle utdaterte roller på hjemmebane: Kvinner er oftest på kjøkkenet, og menn står for grovarbeidet.

  • 35 prosent mener at husvask er kvinnen i huset sin oppgave, og kun 5 prosent mener det er opp til mannen å rengjøre boligen.
  • Vasking av klær skal også kvinner stå for: 51 prosent mener dette, mens bare 15 prosent mener ansvaret er delt.
  • 42 prosent mener at snømåking er en mannejobb, mens kun tre prosent mener det er kvinnenes oppgave.
Mor står på kjøkkenet - far måker snø?

Kvinner gjør mest husarbeid

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Ragni Hege Kitterød sier at selv om kvinner fremdeles i gjennomsnitt gjør mer husarbeid enn menn, viser tidsbruksundersøkelser at menn gjør mer i huset enn før, og at de fleste menn nå gjør litt husarbeid hver dag.

– Menn gjør fremdeles litt mindre enn kvinner, og det er fremdeles en viss spesialisering i mange par når det gjelder type oppgaver som gjennomføres hjemme. Særlig når det gjelder klesvask, ser man at kvinner fremdeles i gjennomsnitt bruker klart mer tid enn menn, mens menn fremdeles gjør det meste av det som klassifiseres som vedlikeholdsarbeid (f. eks. snømåking, reparasjoner og hagearbeid), sier Kitterød.

 

Mor står på kjøkkenet - far måker snø?

Menn gjør fremdeles det meste av vedlikholdsarbeid

Bjørn Einar Skoglund, Direktør Operativ Enhet i Block Watne, mener det finnes mye statistikk og analyser som sier noe om nordmenns preferanser til bolig, men lite innsikt i hva folk faktisk gjør hjemme.

– Vi tegner og bygger boliger som er tilpasset dagens familiestrukturer, og mye har endret seg de siste tiårene for hvordan nordmenn lever og ønsker å bo. Å ha kunnskap om hvordan folk lever innenfor husets fire vegger er viktig innsikt for oss når vi sitter ved tegnebordet, sier Skoglund.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!