logo
logo
Søk i Blockwatne.no

God planlegging gir levende nabolag

Bak alle prosjektene våre ligger en lang planleggingsfase og en visjon om hvordan akkurat dette nabolaget vil kunne blomstre med sine nye beboere. Et levende nabolag kommer jo ikke fiks ferdig, men bygges over tid av menneskene som bor der.

Fra byggefelt til nabolag

Når nye boligprosjekter planlegges, legger vi vekt på infrastruktur, nærhet til offentlig kommunikasjon og best mulig plassering av boliger i forhold til sol og inngrep i naturen. Vi bygger alltid for å skape levende nabolag og gode lokalsamfunn. Både landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og salgskonsulenter er involvert før vi setter første spadetak.   

”Selv om vårt felt er nytt, så er det mye i resten av hele området som er ferdig bygd. Og det ser bra ut. Området er vel etablert, bare under utvidelse”.
Kjetil Hage, beboer på Kruttverket i Nittedal

Levende nabolag

Hvordan skal beliggenhet, lokale omgivelser og landskap påvirke utformingen av det nye feltet? Hva finnes av bebyggelse i området, veier, skoler og annen infrastruktur? Hvordan kan vi skape best mulig utearealer for familiene som skal bo her? Alt dette er med på å påvirke hvordan boligene utformes. Enhetlig bruk av farger, form og materialer skaper harmoni og helhet i et boligprosjekt. Ofte tar vi for oss detaljer helt ned til hva slags busker og trær som skal beplantes.

At OBOS Block Watne eier hele produksjonslinjen resulterer i gode produkter som kundene er tjent med å kjøpe, blant annet i form av mindre utgifter til oppvarming.

”Ikke nok med at jeg slipper oppussing, men strømregningene jeg nå får er til å le av i forhold til det jeg betalte da jeg bodde i enebolig. Jeg kan gjøre mye moro for den differansen.”
Ny beboer i Troldhaugvegen Park, Bergen

Levende nabolag

Lokalkunnskap

Lokalkunnskap hos menneskene som planlegger er alfa og omega for å skape et godt lokalmiljø. Vi kjøper store og små tomter og utvikler områder fra A til Å. Derfor bruker vi alltid lokale prosjektledere og salgskonsulenter som kjenner området godt. 

Her kan du se noen av våre utbyggingsområder og hvordan vi ikke bare bygger boligene, men skaper gode nabolag våre kunder skal bo i.

Levende nabolag
Vardefjellet i Sørum kommune utenfor Oslo.
Levende nabolag
Vardefjellet er et bilfritt området med garasjeanlegg under bakken.
Levende nabolag
Vardefjellet leiligheter fra 2015
Levende nabolag
Leiligheter på Vardefjellet har fine uteområder og små hyggelige hager, og avsfaltert gangsti.
Levende nabolag
Uteområder hvor man kan spille sjakk i bakgården.
Levende nabolag
På Kniveåsen utenfor Drammen har vi bygget ca 240 eneboliger siden 2003. Første bolig ble solgt i 2004 og den aller siste eneboligen ble solgt januar 2016.
Levende nabolag
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!