Søk i Blockwatne.no

Vi er klimanøytrale på kontordrift

Vi ønsker å bli en bærekraftig bedrift på alle plan. Derfor har vi som mål å være klimanøytrale på kontordrift innen 2021.

Klimanøytral kontordrift

Fra Block Watne sitt kontor i Molde

Som en del av Block Watnes strategi om å bli en bærekraftig bedrift på alle nivåer, er det viktig at vår egen kontordrift er klimanøytral. Det innebærer at vi jobber aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser i alle Block Watne-bygg, og i stedet iverksetter bærekraftige løsninger. 

Opprinnelsesgarantier og fornybar energi

Strømforbruket ved vårt hovedkontor på Hammersborg Torg 3 dekkes gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Dette vil vi fortsette med også for andre arealer benyttet av Block Watne i 2020. Kjøp av klimakvoter for Block Watnes drift er planlagt i 2021.

I tillegg til omfattende utbygging av solcellepanel, produserer vi store mengder fornybar strøm på våre 12 vannkraftverk. Disse vannkraftverkene driftes gjennom OBOS Energi og er lokalisert på Vestlandet. Her produseres det årlig ca. 225 GWh, som tilsvarer energiforbruket til 22.500 leiligheter. I 2021 har vi som mål å produsere 650 GWh.

Klimanøytral kontordrift

Alle byggeplasser forkuserer også på kildesortering - kontainer skilt

Kildesortering og reduksjon av matavfall

På vårt hovedkontor har vi et sterkt internt fokus på kildesortering. I tillegg ønsker vi å ta del i kampen mot matsvinn ved å redusere vårt eget matavfall. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan kjøpe overskuddsmat. I tillegg har vi et fokus på å kontinuerlig redusere vannforbruket.

Elbiler til de ansatte

Vi ønsker å tilrettelegge for bærekraftige transportmuligheter for våre ansatte. Derfor har vi elbiler til utlån, og vi installerer stadig flere ladestasjoner for elbiler ved våre kontorer. Vi har også fjernet en del parkeringsplassene for ansatte og oppmuntrer heller til bruk av elbil eller kollektivtransport.

Veien videre

Det å være klimanøytral på kontordrift betyr at vi iverksetter bærekraftige løsninger i alt fra energiforbruk, kildesortering, matsvinn og transport. Vi jobber aktivt for å redusere energibruket og utslipp av klimagasser, samt å utvikle nye løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Slik skal vi nå vårt mål om 100 prosent klimanøytral kontordrift innen 2021.

Klimanøytral kontordrift

Vårt arbeid for FNs bærekraftsmål nr 7:

Målet omhandler:

"Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle"

Hva vi gjør:

Block Watne jobber aktivt for at våre egne lokaler, samt alle nabolagene vi bygger rundt om i landet, skal være forsynt av ren energi.

Klimanøytral kontordrift

Vårt arbeid for FNs bærekraftsmål nr 9:

Målet omhandler:

“Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.”

Hva vi gjør:

Block Watne har et sterkt fokus på innovasjon og finne nye, bærekraftige løsninger for å nå vårt mål om klimanøytral kontordrift.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!