logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Vi er klimanøytrale på kontordrift

Vi ønsker å bli en bærekraftig bedrift på alle plan. Derfor har vi som mål å være klimanøytrale på kontordrift innen 2021.

Klimanøytral kontordrift

Fra OBOS Block Watne sitt kontor i Molde

Som en del av OBOS Block Watnes strategi om å bli en bærekraftig bedrift på alle nivåer, er det viktig at vår egen kontordrift er klimanøytral. Det innebærer at vi jobber aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser i alle OBOS Block Watne-bygg, og i stedet iverksetter bærekraftige løsninger. 

Opprinnelsesgarantier og fornybar energi

Strømforbruket ved vårt hovedkontor på Hammersborg Torg 3 dekkes gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Dette vil vi fortsette med også for andre arealer benyttet av OBOS Block Watne i 2020. Kjøp av klimakvoter for OBOS Block Watnes drift er planlagt i 2021.

 

Klimanøytral kontordrift

Alle byggeplasser forkuserer også på kildesortering - kontainer skilt

Kildesortering og reduksjon av matavfall

På vårt hovedkontor har vi et sterkt internt fokus på kildesortering. I tillegg ønsker vi å ta del i kampen mot matsvinn ved å redusere vårt eget matavfall. Dette gjør vi blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan kjøpe overskuddsmat. I tillegg har vi et fokus på å kontinuerlig redusere vannforbruket.

Elbiler til de ansatte

Vi ønsker å tilrettelegge for bærekraftige transportmuligheter for våre ansatte. Derfor har vi elbiler til utlån, og vi installerer stadig flere ladestasjoner for elbiler ved våre kontorer. Vi har også fjernet en del parkeringsplassene for ansatte og oppmuntrer heller til bruk av elbil eller kollektivtransport.

Veien videre

Det å være klimanøytral på kontordrift betyr at vi iverksetter bærekraftige løsninger i alt fra energiforbruk, kildesortering, matsvinn og transport. Vi jobber aktivt for å redusere energibruket og utslipp av klimagasser, samt å utvikle nye løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Slik skal vi nå vårt mål om 100 prosent klimanøytral kontordrift innen 2021.

Klimanøytral kontordrift

Vårt arbeid for FNs bærekraftsmål nr 7:

The goal concerns:

“Secure access to reliable, sustainable and modern energy at a reasonable price for everyone”

What we do:

OBOS Block Watne works actively to ensure that its own premises as well as all new housing projects throughout Norway are supplied by clean energy.

Klimanøytral kontordrift

Our work on the UN's sustainability goal no. 9:

The goal concerns:

“Build solid infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and contribute to innovation.”

What we do:

OBOS Block Watne has a strong focus on innovation and on identifying new, sustainable solutions for achieving its goal of climate-neutral office operation.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!