logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Historien om Ogna meieri

Bru 21 ligger på tomta til gamle Ogna meieri. Dette historiske meieriet ble bygd i 1900 og var i drift fra og med januar 1901. Meieriet holdt det gående frem til 1963, da selskapet ble slått sammen med Vigrestad meieri.

Historien om Ogna meieri

Meieriet tok imot melk fra gårder i hele Ogna kommune, fra Sirevåg i sør til Kvassheim i nord, i tillegg til gårdene fra den øvre delen av bygda. Meieriet produserte både brunost, gaudaost, smør, fløte, kulturmelk, kjernemelk og myse.

Det tradisjonsrike meieriet hadde griser i det tilhørende grisehuset frem til 1940/50-tallet. De dyrket også poteter i den perioden hvor bøndene fikk statlig tilskudd til å dyrke dette.

Andre og tredje etasje av meieribygget besto av oppholdsrom. Det største av dem tilhørte meierilederen. Fra 1940-tallet og frem til meieridriften tok slutt var det Johannes Sæbo, med kona og fire barn, som bodde i denne delen av bygget. De andre som fikk bo i denne delen av meieriet var blant annet de som var ansvarlige for osteproduksjonen og produksjonen av smør. I tillegg var det noen hybler som stod til disposisjon for de andre arbeiderne på meieriet.

Etter at meieridriften tok slutt ble bygget brukt til å lagre grønnsaker av Tor Ree og sønnene hans. I tidsrommet mellom 1974 og 2005 ble lokalet brukt til foredling av løk, hvor reklamen for firmaet sa det treffende uttrykket «Vi gråter for deg».

Meieribygget ble revet i 2017 for å gi plass til det nye boligprosjektet.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!