logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Snart blir denne steinrøysa til 18 boliger

I september starter Block Watne AS salget av foreløpig ubygde borettslagsleiligheter på Gamlegrendåsen nord. Går salget som de tror, begynner byggingen allerede på nyåret 2017.

– Vi har hatt mange som har spurt oss om prosjektet allerede, så dette har vi tro på, sier Lars Opdal, prosjektleder for byggingen av det kommende Henckelmyra borettslag.

18 leiligheter

I dag er det kun pukk og stein på området rett ved den nye rundkjøringen på Drammensveien. Planen er at det skal bygges tre leilighetsbygg på området, med seks leiligheter i hver. Det betyr 18 nye boenheter, det endeleilighetene har to soverom og de to i midten har ett soverom.
– Størrelsene ligger på 59 og 70 kvadratmeter. Vi retter oss mot folk i alle aldersgrupper, fra førstegangskjøpere til pensjonister, sier salgskonsulent Mari Nilsen.

Henckeltunet artikkel

Satser på borettslag

Det begynner å bli mange år siden det ble bygget borettslagsleiligheter på Kongsberg. Nå bygges det altså nye, men det blir ikke veletablerte Kongsberg boligbyggelag (KBBL) de skal tilhøre. Nei, giganten fra hovedstaden OBOS inntar boligmarkedet på Kongsberg. OBOS er Norges største boligbyggelag med 390.000 medlemmer, og forvalter mer enn hver tredje bolig i Oslo. Så ansienniteten i KBBL vil altså ikke gjelde i dette nye prosjektet.

Men hvorfor satser de på et helt nytt borettslag, med tanke på nedskjæringer i næringslivet og kanskje dårligere tider?

– Vi vil som utbygger gjøre noe aktivt, og ikke sitte på gjerdet å vente. Da stagnerer utviklingen, sier Opdal.
– Vi har også tro på at mange gjerne vil bo i et borettslag, og det er mange fordeler med en slik eieform. Det blir et lavere innskudd, som gir en mulighet til å komme inn på boligmarkedet på en trygg måte, fortsetter Nilsen.

Skogen rett bak

– Det skal ligge en rekke med carporter inn mot skogen, men tilgjengeligheten til naturområdene skal være god, beskriver Opdal.
Sørover, på andre siden av innfartsveien, skal det anlegges en lekeplass. Dette ifølge pålegg om utbyggingen på området.

For nysgjerrige så blir arealet som skal bebygges noe større enn det steinrøysa nå viser. Etter avtale med Kongsberg kommune og Statens vegvesen skal tomta gå noe lenger nordover, altså nærmere Drammensveien. Som en del av denne avtalen skal det settes opp støyskjerming mot det som inntil videre fortsatt er innfartsåren til Kongsberg.

– Vi skal også renske noe av skogen ned mot byen, slik at det blir litt mer luftig her.

Henckeltunet artikkel

Snart salgsstart

Interesserte må vente til 7. september før de kan kjøpe en av de 18 leilighetene.
– Vi kommer ikke til å starte byggingen før 50 prosent av leilighetene i hvert hus er solgt. Planen er å starte byggingen av den nordligste bygningen først, før resten settes opp fortløpende, sier Lars Opdal.

Dersom det tar tid før alle leilighetene er solgt vil hele området opparbeides og holdes pent, selv om kun et eller to bygg reises.

– Klart det, for dem som flytter inn skal ikke bo på en byggeplass. De skal ha det fint rundt seg, understreker Opdal.

Les mer om Henckeltunet her
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!