logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Høyt fokus på HMS

HMS er høyt prioritert hos OBOS Block Watne. Vi jobber kontinuerlig for at alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.

HMS i hvert trinn

I OBOS Block Watne tenker vi HMS i hvert trinn, og vi har satt ytterligere fokus på HMS i planlegging og prosjektering.

Vi er mer og mer aktive i forhold til lokalmiljø og de byggeprosjekter vi har. Hos oss er det viktig at de ansatte melder ifra ved Uønskede Hendelser, slik at vi kan studere disse før de forårsaker en ulykke.

Vi gjør runder med uanmeldte HMS-tilsyn, av samtlige Distriktskontor, og følger opp funn fra disse. Vi skal i gang med et HMS-prosjekt gjeldende jevnlige møter med representanter fra både ansatte og ledelse, med fokus på kun HMS.

Vi har satt større fokus på våre verneombud og det viktige vernearbeidet de gjør og skal gjøre, ute i avdelingene.

Dette er bare noen av de tiltakene som er satt i gang. HMS er i fullfokus, og det skal gjennomsyre bedriften. Vi gir oss ikke før vi ser og lever dette.

Sammen med Kombinertlandslaget har vi laget en film om paralleller mellom en håndverker og en topp idrettsutøver, med tanke på hvor viktig HMS er.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!