logo
logo
Søk i Blockwatne.no
Tilbake til prosjektsiden Om prosjektet

Fjordsyn - nabolaget med gode utsikter

Fjordsyn blir et bo-område for store og små familier, barn og voksne, her blir boliger for nyetablerte, for de som trenger mere plass og for de som ønsker mindre plass. Her blir eneboliger, leiligheter og tomannsboliger, og utbyggingen en planlagt over en 5 års periode.

Tett på naturen

Fjordsyn er omgitt av naturområder mot sør og vest, og til dels mot nord. Området er planlagt med fine grøntområder som sikrer alle tilkomst til de fine områdene. Mellom de to høydene vil det ligge et grønt belte med sti fra øst til vest, og med avstikkere til forskjellige leikeplasser i området. Det blir småbarns lekeplasser til hvert lille tun, og større samlelekeplasser for de litt større sentralt i feltet. Alle lekeplasser og stier vil bli opparbeidet og ferdigstilt av OBOS Block Watne.

Lite biltrafikk

Det er lagt vekk på å få lite trafikk i området. Det er planlagt en hovedveg som går som en sløyfe gjennom området. Denne vil få fortau, buss stopp blir på «utsiden av feltet» på Storfjordvegen. Det blir opparbeidet to avfallsstasjoner, en ved nord-inngangen og en ved syd-inngangen av vegen. Dette for å unngå unødig kjøring av søppelbil i området, og for å gi en ryddig avvikling av renovasjon.

Parkering

Parkeringsplasser blir lagt nærmest mulig hovedvegene, og områdene med leiligheter og tomannsboliger er planlagt med felles parkering og ellers gangveger i husområdene. Alle interne gangveger blir asfaltert på lik linje med vegene.

Hagene

Hager får plen og fellesområder får naturgrunn eller plen, veger og fortau blir asfaltert. Naturstier blir enten gruset eller opparbeidet med naturlig dekke.

Bilder fra Flisnes Fjordsyn
Fjordsyn - Flisnes
Fra Fjordsyn
Fjordsyn - Flisnes
Sti er anlagt på området
Fjordsyn - Flisnes
Fra Fjordsyn
Fjordsyn - Flisnes
Boligene reiser seg og plenen er lagt
Fjordsyn - Flisnes
God plass mellom boligene
Fjordsyn - Flisnes
Nydelige omgivelser
Fjordsyn - Flisnes
Her står det snart nye boliger
Fjordsyn - Flisnes
Nydelige omgivelser
Tilbake til prosjektsiden
Til toppen
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!