logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Et selskap i OBOS

OBOS er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. I over 90 år har OBOS skaffet medlemmene bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. Block Watne ble kjøpt opp av OBOS i 2014, og er en del av OBOS-konsernet.

En attraktiv medlemsorganisasjon

OBOS skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og oppfylle folks boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem. Boligbyggelaget (BBL) er eid av medlemmene, og har som formål å skaffe medlemmene bolig og forvalte boligene, samt drive annen virksomhet til fordel for medlemmene.

Norges største boligbygger

I dag er OBOS Norges største boligbygger, og også en av de største i Norden. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bank, forsikring, utleie av eiendom og fornybar energi.

I OBOS blir overskuddet beholdt i virksomheten, til beste for eierne og samfunnet. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, med størst aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret ligger i Oslo.

OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper for å oppnå best mulig resultater og for å gi gode tilbud til medlemmene.

Les mer om OBOS her
Et selskap i OBOS konsernet
Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!