logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Fredrikstads flotteste utsikt bygges på historisk grunn

Begbyåsen blir Fredrikstads nye signalprosjekt på boligfronten. Les historien bak området som ligger mellom de gamle gårdene Haugsten og Begby, og hvor det nå skal bygges over 400 nye boliger med byens absolutt flotteste utsikt.

DCIM\100MEDIA\DJI_0204.JPG


Begbyåsen: Det er her Block Watne og OBOS sammen skal bygge 420 nye boliger.

For 6000 år siden steg Begbyåsen opp av havet, tydelig merket av isbreens skuringsstriper. Mellom høydene kunne man skimte dype partier fylt med sand og grus. Dette ga etter hvert grobunn for frodig vegetasjon av rogn, einer og furu. Det er her Block Watne skal bygge ca. 200 småhus og eneboliger, og OBOS skal bygge rundt 220 leiligheter med fantastisk utsikt over Fredrikstad.

Bygger på historisk grunn

Begbyåsens historie er lang og bosettingen kan dateres helt tilbake til den yngre steinalder. Å kunne bo i et område som rommer så mye historie kan være fristende i seg selv.

I dag kan du se morener langs lysløypa mellom Bassenget og Moen. Bassenget ble oppført i 1916 for å sikre vannleveransen til industrien i Øra. Det hvite inntakshuset på sørsiden av bassenget var et landemerke som kunne sees fra store deler av byens marker. I dag er bassenget tilknyttet drikkevannsledningen fra Tvedestrand i Skjeberg til Fredrikstad. Moen ble bygd opp som en boplass på siste halvdel av 1800-tallet, og er i dag kanskje best kjent som den store revefarmen.  

Bo på historisk grunn i Begbyåsen

Det hvite inntakshuset på sørsiden av bassenget var et landemerke som kunne ses fra store deler av byens marker.

Fra husmannsplass til utsiktsbolig

På siste halvdel av 1800-tallet lå det med smått og stort, 10 husmannsplasser her. Beboerne var opprinnelige jordarbeidere på Haugsten og gikk på husmannskontrakter med storbonden. Det var trange kår i det karrige landskapet og de kunne ikke engang få besøk eller hente ved i skogen. Om vinteren måtte de fyre med kvister, topper og kongler fra området.

Etter hvert som jordbruket ble mekanisert og industrien vokste frem, ble mange av familiene boende på husmannsplassene som leiefolk uten arbeidsplikt. 

Skinnbibel'n og Gunda Lia

Småkårsfolket var kjente skikkelser i byen. Hva Olaf hadde som etternavn visste ingen, men kallenavnet ”Skinnbibel´n” fikk han fordi han var ”tynn, skren og halt”. Han var en dyktig steinhugger og likte etter sigende å ta seg en dram. På 20-tallet flyttet han til husmannsplassen, før han på 60-tallet flyttet til Moen hvor han senere døde. Han pleide å synge sanger for barna i området fra en sangbok med skillingsviser han hadde fra 1800-tallet. Det fortelles at han levde en hel sommer på bare blåbær.  

Stua på Lia hadde kjøkken i midten og ei stue på hver side. Her bodde Gunda Lia og ektemannen Erik. Ekteparet holdt låvebryllup 8. mai 1946. De hadde ikke kyr, men en liten hønseflokk. Gunda røykte pipe og tygde skråtobakk som hun stjal fra Erik. De var meget sparsommelige. Hver tirsdag tok de bussen til Gamlebyen hvor de kjøpte gammelt brød til en rimelig penge på Cewex, som de skar opp i terninger og bløtnet i melk og kaffe.

 

Bo på historisk grunn i Begbyåsen

Gunda Lia og ektemannen Erik hadde en liten hønseflokk

Forsvaret kjøper mesteparten av utmarka

De to eneste gårdsbrukene som var skilt ut i området, var Moen og Haugstenlia. Den store endringen i eiendomsforholdene skjedde da Forsvaret kjøpte mesteparten av utmarka i 1922. Sammen med Gransrød og Pernes har dette siden vært et viktig øvingsområde. Det var også Forsvaret som på 1960-tallet anla lysløypen i området, noe som førte til at området også fikk betydning for friluftslivet i distriktet. Når Block Watne og OBOS bygger Fredrikstads nye signalprosjekt på boligfronten på Begbyåsen, vil militærhistorien bli videreført i form av gatenavn. 

Fredrikstads nye signalprosjekt

Det er langt fra livene til småkårsfolket på 1800-tallet og til de som fremover skal flytte til Begbyåsen.

Block Watne og OBOS vil skape et fellesskap som passer for alle fra nyetablerte til godt voksne. Boligene vil ha umiddelbar nærhet til sentrum, og på sykkel tar det deg kun 15 minutter inn til byen. Her får du  også nærhet til turveier, lysløyper, skogsområder, idrettsanlegg, skole og nærbutikker. Lekeplasser og gangstier i og mellom delprosjektene vil bli bygget.

Begbyåsen gir deg Fredrikstads flotteste utsikt. Her blir det fantastisk å bo! Salgsstart vil være våren 2017. 

Les mer om boligområdet på Begbyåsen

Kilder:
Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 9 av Karl Ottar Fjeld (forfatter), Lars Ole Klavestad (forfatter) og Svein Åstrøm (forfatter).

Synnøve Halvorsen er kilde på det som angår avsnittet om Gunda Lia. 

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!