logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Et boligfelt med historie

Boligprosjektet Støa ligger i et område med en helt spesiell historie. Furuberget gård hadde fire husmannsplasser her mellom den gamle Furubergvegen og Mjøsa. Disse plassene hadde nok jord til å fø ei ku og noen sauer. Husmannen og kona hadde ofte lange arbeidsdager på gården, ettersom arbeidet hjemme var både tungt og krevende.

Navnene på plassene de eide var Nystuen, Snekkerstua, Viken og Støa. Nystuvegen, Snekkerstufeltet og Snekkerstuvegen har blitt oppkalt etter disse historiske stedene. Plassen ved navn Støa lå nordligst, litt bortenfor området som nå skal bygges ut. Etter at de siste flyttet ut derfra ble stuebygningen tatt ned og flyttet opp til gården.

Artikkel Støa

Navnet Støa kommer fra ordet stø, et sted du kan dra båten opp på land. På bakgrunn av områdets historiske betydning i den sammenheng har feltet i dag fått navnet Støa Furuberget.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!